Nuomos sprendimai

Šiuo momentu siūlome šiuos pagrindinius sprendimus:

 

Išperkamoji (finansinė) nuoma

Veiklos nuoma

Aprašymas

Tai paslauga, kuri jos gavėjui leidžia įsigyti transporto priemonę už ją mokant dalimis.

Tai paslauga, kurios gavėjas įgyja teisę naudotis transporto priemone iki sutarties pabaigos

Nuosavybė

Nors automobilis yra įkeistas, tačiau jis priklauso klientui

Automobilis priklauso nuomos bendrovei.

Apskaita

Automobilis yra apskaitomas įmonės balanse, o nuo jo skaičiuojamas nusidėvėjimas. Iš mokamų įmokų bendrovė sąnaudomis prisipažįsta tik palūkanas.

Automobilis nėra apskaitomas įmonės balanse.

Visa įmokos sumą bendrovė prisipažįsta sąnaudomis.

 

Turite kitų poreikių ar reikalingas kitoks sprendimas, susisiekite. Net neabejojame, jog sugebėsime Jums ką nors pasiūlyti.